Πληροφωρίες Επικοινωνίας

Έθουσα Έκθεσης
Nicola Creations από την Έλενα Κωνσταντίνου.
Κατσαντονέων 7Γ, Κάτο Πολεμίδια
Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Κ 4151.
  • Κινητό Τηλέφωνο:+ 357 99044432
  • Τηλέφωνο: + 357 25389157
  • ΦΑΞ:+ 357 25382647
  • E-mail: info@nicolacreations.com